(R)EVOLUTIE: Belgisch & Logisch introductie

(R)EVOLUTIE is een politieke beweging die tot ver buiten de contouren van onze samenleving op zoek gaat om een nieuw design voor een ideaal België.

"Enkel vergaande solidariteit en ver doorgedreven veranderingen kunnen voldoende soelaas bieden om de uitbuiting van mens en planeet een halt toe te roepen" - (R)EVOLUTIE

reactie op waanzin

(R)EVOLUTIE neemt geen genoegen met een maatschappelijk systeem dat problemen niet daadkrachtig weet aan te pakken en al meermaals bewezen heeft niet aan menswaardige basisbehoeften te kunnen voldoen, een systeem dat torenhoge risico’s neemt met de gezondheid van mens en planeet, het leven verzuurt, persoonlijke ontwikkeling in de weg staat, zorgt voor ongelijkheid, oorlog, vervuiling, armoede, uitbuiting, corruptie, rampen en zo meer.

Onze nakomelingen, tot vele generaties na ons, zullen nu reeds de kwalijke gevolgen van deze waanzin moeten dragen en veel beterschap hangt er niet in de lucht. We hebben dan ook niet het recht om transitie te laten afhangen van machtslust, vriendjespolitiek, lange armen en Pinokkioneuzen, of van een economisch systeem dat zijn beste tijd al lang heeft gehad.

revolutie voor evolutie

(R)EVOLUTIE ontstond uit de gedachte dat we hebben meer dan één transitie van doen om de uitbuiting van mens en planeet een halt toe te roepen. Volgen meerdere transities elkaar in ijltempo op, dan spreken we van een revolutie. In een tijd waarin de crises ons om de oren vliegen, is dit geen overbodige luxe, wel een must.

doel: transitie

grote ommezwaai

Be realistic. Demand the impossible.(R)EVOLUTIE ging op 1 mei 2012 piepklein, doch reuze-enthousiast van start, als een opspattende druppel in een wijwatervat, die er niet over twijfelt ooit de zee te bereiken, maar ook beseft dat de weg nog ellendig, lang en vol gevaren kan zijn.

Overtuigd dat enkel vergaande solidariteit en ver doorgedreven veranderingen voldoende soelaas kunnen bieden, gaat (R)EVOLUTIE tot ver buiten de contouren van onze huidige samenleving, op zoek om een nieuw design voor een ideaal België.

(R)EVOLUTIE trekt resoluut de kaart van een grote maatschappelijke ommezwaai. Onze samenleving is immers rot tot diep in de funderingen.

Door de krachten te bundelen kunnen we wat goed is hopelijk nog overeind houden, maar de basis is een gedrocht dat egoïsme en wanpraktijken lonend maakt en onterecht doet vermoeden dat de Aarde te koop is en, tot overmaat van ramp, dat enkelen er meer recht op hebben dan anderen.

missie: stop de oligarchie