stop de oligarchie missie

België is niet democratisch. We nemen genoegen met een lauw gemiddelde: een indirecte democratie, die bovendien wordt overkoepeld door een gelddictatuur.

Problemen moeten bij de bron aangepakt worden. De bron vinden en herkennen, is de eerste stap naar een duurzame oplossing. Voor wereldproblemen liggen oplossingen voor de hand. Oorlog verdwijnt bij vrede, armoede wordt verholpen door solidariteit, om de biodiversiteit te redden, hoeven we slechts te stoppen met volbouwen en vervuilen, … En toch is dit niet zo evident.

gelddictatuur

Wereldproblemen zijn immers het gevolg van een groter probleem: een kanjer van een octopus met grijpgrage armen, ingebed in de diepste structuren van onze samenleving, overal en alom tegenwoordig, een bijna-God, die onder het mom van vrijheid en wereldeconomie aanzet tot egoïsme, machtslust en uitbuiting, maar gelukkig ook steeds beter als een demon wordt herkend.

Octopus-in-Shell-wiki-large

Het individualistische en gewetenloze karakter van ons economische systeem ligt aan de basis van vrijwel alle wereldproblemen. Het zorgt voor een overwaardering van geld, voor een gigantische kloof tussen arm en rijk en voor machtsspelletjes die niks en niemand ontzien.

De macht die wij aan geld laten, is bovendien zo groot dat het elk ander kader in onze samenleving overkoepelt en doordat iedereen geld broodnodig heeft, doordat we zonder geld zelfs niet het recht hebben op leven, houdt iedereen een door en door rot systeem mee in stand. De macht wordt daarbij aan de grootste egoïsten gelaten: aan de schandalig rijken die het maar normaal vinden dat zij steeds rijker worden, terwijl de wereld verkommert en verstikt.

Dat dit anders en beter kan, behoeft geen twijfel. Dat beter geen evidentie is echter ook niet, maar als wereldsolidariteit ergens kan beginnen, dan is het hier, bij ons, in België.

democratie comme il faut

Problemen zijn slechts uitdagingen en wie er zich door laat verblinden ziet de kansen niet die er schuil achter gaan. Hoe groter een uitdaging, hoe groter en talrijker ook de achterliggende kansen kunnen zijn. Problemen kunnen echter niet opgelost worden binnen hetzelfde denken dat ze veroorzaakt, en oplossingen zoeken binnen de grenzen van een probleem zelf, dus binnen het monetaire en economische systeem, is tijdverlies en ronduit absurd.

We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them.
– Albert Einstein

(R)EVOLUTIE heeft lak aan de macht van geld en aan het bijhorende systeem dat ongelijkheid zaait en mensen tegen elkaar in het harnas jaagt. Elk wereldprobleem is er een te veel en zonder uitzondering worden ze niet bij de bron en dus bijzonder lauw aangepakt. Enkel solidariteit, synergie en een nieuw monetair systeem, kunnen ons de nodige garanties bieden op een hoopvolle toekomst.

Samen met iedereen die zich daartoe geroepen voelt, wil (R)EVOLUTIE dan ook een nieuw solidair samenlevingsmodel ontwerpen, een democratie comme il faut, die ten dienste staat van leven, welzijn, duurzaamheid, hoop, geluk, vrede en de vele andere waarden die binnen ons huidige systeem geen kansen krijgen.

(R)EVOLUTIE distantieert zich van partijpolitiek en poppenkast, kiest voor maxima in plaats van minima en voor het algemeen belang in plaats van individuele poespas. Het is een beweging van en voor mensen die inzien dat onze samenleving dringend aan hervorming toe is en die niet bereid zijn om bij de pakken te blijven zitten.

(R)EVOLUTIE komt niet met valse beloften, of loze praat, wel met informatie, voorstellen, oproepen, veel vraag om input, openheid, hopen goede wil en voor iedereen 1001 mogelijkheden om in de boot te springen, mee te roeien en om bij te sturen. Democratie comme il faut is geen lauw gemiddelde, wel een som.