(R)EVOLUTIEtag archive

(R)-UPRISING: revolutie 2014

In 2014 wil (R)EVOLUTIE als een regenboogpartij deelnemen aan de verkiezingen in België. Waar een wil is, is een weg, maar die naar de verkiezingen is nog lang en de tijd begint te dringen. Op 13 juli 2013 steken we dan ook de koppen opnieuw bijeen om onze plannen te concretiseren. We gaan na welke de te nemen stappen zijn om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen, welke troeven we reeds in huis hebben, wie zich kandidaat zal stellen, hoe we ons team kunnen versterken, enzomeer.
(R)-UPRISING: Koppensnellen in Asse

(R)EVOLUTIE wil uitgroeien tot een wisselwerking tussen iedereen die erop uit is om iets te verbeteren, een zoektocht naar een veel haalbaarder, aangenamer, vrijer en duurzamer samenlevingsmodel en concrete stappen in die richting. Veel overleg, planning en netwerking zal online gebeuren, maar ook op (R)-UPRISING ontmoetingsmomenten, telkens rond een ander thema, en bij voorkeur op leuke locaties overal in Vlaanderen met een verhaal, een doel en een aanknopingspunt. Een eerste (R)-UPRISING werd alvast gepland: Koppensnellen in Asse.
Mijn punt achter bullshit

Open brief & uitnodiging - Grote maatschappelijke veranderingen zijn noodzakelijk voor een hoopvolle toekomst. Enkel ver doorgedreven solidariteit, het stellen van de juiste prioriteiten en opgedreven efficiëntie kunnen het wereldwijde rampentij doen keren. En de tijd dringt. Daarom ga ik van start met (R)EVOLUTIE. Je bent uitgenodigd.
Belgische (R)EVOLUTIE van start op Facebook

Dat kerncentrales geen goed idee zijn op een planeet waar het bruist, of zou moeten bruisen van het leven, dat konden we in 1986 reeds ondervinden toen reactor 4 in de kerncentrale van Tsjernobyl ontplofte. Daarbij kwam zeker 100 keer meer radioactiviteit vrij als bij de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki . Meer dan 160.000 km² en naar schatting 2 miljard mensen raakten besmet.

De radioactieve wolken waaiden over Europa. Enkel Spanje en Portugal bleven gespaard. Terwijl men in Nederland in allerijl maatregelen nam om de bevolking te beschermen, werd in België niks ondernomen en onze vriendelijke weerman Armand Pien mocht de kijkers zelfs niet vertellen hoe hoog de straling was.