VRIJHEID 4Dtag archive

(R)-UPRISING: Koppensnellen in Asse

(R)EVOLUTIE wil uitgroeien tot een wisselwerking tussen iedereen die erop uit is om iets te verbeteren, een zoektocht naar een veel haalbaarder, aangenamer, vrijer en duurzamer samenlevingsmodel en concrete stappen in die richting. Veel overleg, planning en netwerking zal online gebeuren, maar ook op (R)-UPRISING ontmoetingsmomenten, telkens rond een ander thema, en bij voorkeur op leuke locaties overal in Vlaanderen met een verhaal, een doel en een aanknopingspunt. Een eerste (R)-UPRISING werd alvast gepland: Koppensnellen in Asse.