blogcategory archive

Verkiezingen scheef bekeken het eerste en laatste (r)evolutionaire verkiezingsnieuws voor 2014

Eindelijk! Het is zover! Morgen “mogen” we stemmen! Niet dat ik erop zit te wachten, wel omdat het de hoop doet leven dat belangrijker nieuws daarna weer wat meer op de voorgrond komt: niet omdat er niks interessants te vertellen valt over de verkiezingen, wel omdat kleine partijen worstelen voor een beetje …

(R).NET omdat niks goed genoeg is,dat niet zo goed mogelijk is

Zoals je allicht vermoedde, of reeds kon lezen op Facebook: 2014 wordt niet het jaar waarin (R)EVOLUTIE zich ontpopt tot partij en deelneemt aan de verkiezingen. Hoewel het enthousiasme voor verandering groot is, blijkt politiek zo onpopulair, dat velen er zelfs niet bij in de buurt willen komen, om het te veranderen. We blijven dus nog even in de Middeleeuwen, bengelend aan een strop, met napoleonpolitiek in een amfitheater en de grootste flop voorop. Maar onze zin in verandering werd er geen beetje kleiner op.